Brannsikring

Vi har opprettet en egen avdeling, S&S Fuging AS avd Brannsikring, som tilbyr sertifisert branntetting, brannisolering av stål, og brannmaling.

Våre brannsikringsmontører er sertifisert gjennom Protecta og dere leverandør Polyseam. Deres opplæringstilbud innen branntetting går i dybden og produktopplæring og deres tekniske ekspertråd gir oss nødvendig støtte.

Vi er sertifisert for branntetting

  • Mellom brannceller i bygningen vil det alltid være åpninger og gjennomføringer.
  • Hull etter trekking av kabler, rørgjennomføringer og ventilasjon skal tettes på en forskriftsmessig måte, med godkjente branntetteprodukter.

Vi er sertifisert for brannisolering av stål

  • Stål har svake branntekniske egenskaper når det utsettes for høye temperaturer.
  • For å unngå ukontrollert temperaturstigning i selve stålet isolerer vi med egnet isolasjonsmateriale.

Vi er sertifisert for å utføre brannmaling

  • Vi påfører brannhemmende maling, som beskytter konstruksjoner av stål, betong, tre og andre materialer mot brann.