Profesjonell mykfuging

Vi fuger med hjertet – men også med tanke på det som er bra for miljøet – derav slagordet «Når fuging blir kunst».

Foto av fuging av structural glazing fasade

Vi utfører alle våre oppdrag svært profesjonelt og benytter oss kun av de beste produktene til ett hvert formål. Her kommer en kort oversikt over noe av det vi fuger:

Boligprosjekter

 • Vi fuger listverk, fliser, kjøkkenløsninger og våtrom. Vi fuger også bygninger med passivhus-standard.

Foto av moderne kjøkken

Vinduer og dører

 • Fasadetetting handler om fuging rundt vinduer og dører, og av tegl- og naturstein.

Foto av fasadetetting

Structural Glazing

 • Fuging av Structural Glazing-fasader ser vi på som et eget fagområde og vi er en ettertraktet fugeentreprenør i dette markedet.

Foto av fuging av structural glazing fasade

Betong

 • Vi gjør betongfuging av vegger og tak i tunneler, samt betongelementer i bygg og anlegg.

Foto av tunell

Vi gjør hele jobben

 • Rehabiliteringsmarkedet er et stort og viktig marked.
 • Vi tar befaring og bistår med rådgivning.
 • Deretter følger vi opp med utskjæring og refuging i gamle fuger.

Foto av rehabiliteringsfuging

Båt eller tog?

 • Refuging av transportmidler, som Flytoget, er annet området vi har skaffet oss mye kunnskap om.
Foto av refuging av Flytoget

Refuging av Flytoget.

Fakta om fuging

En fuge er et mellomrom eller en forbindelse mellom deler, elementer eller komponenter i en konstruksjon, men brukes også som betegnelse på selve fugetetningen. Fugetetting er altså det samme som mykfuge.

En mykfuge opptar dimensjons- og sammenføyningsvariasjoner samt oppståtte bevegelser som følge av temperatursvingninger, fuktvariasjoner, deformasjoner også videre.

Aktuelle formål er å tette mot luft, støv og eller vann. Lyd eller branntetninger, bevegelsesfuger eller liming. Formålet med fugingen avgjør riktig valg av fugemasse med riktige egenskaper.

Fakta om fugemasser

Fugemassens viktigste egenskap er evnen til å tette, selv om den er utsatt for betydelig bevegelser. Fugemasser brukes også å tette mot regn, luft, vanndamp, for å nevne det viktigste.

Det skilles mellom to hovedtyper fugemasser: Type G, som brukes til innsetting av glass og type F, som brukes til generelle konstruksjonsfuger. Oversikt over typer og klasser av fugemasser:

Klasser Fugemasser til glassinnsetting (G) Konstruksjonsfugemasser (F) Type
Klasse 25LM X X Høyelastiske, lav elastisitetsmodul
Klasse 25HM X X Høyelastiske, høy elastisitetsmodul
Klasse 20LM X X Elastiske, lav elastisitetsmodul
Klasse 20HM X X Elastiske, høy elastisitetsmodul
Klasse 12,5E X Elastoplastiske
Klasse 12,5P X Plastoelastiske
Klasse 7,5P X Plastiske
 • Høyelastiske og elastiske fugemasser er materialer som etter deformasjon søker tilbake til sin opprinnelige form, mens plastiske fugemasser vil forsøke å beholde formen til fugen.
 • Høyelastiske og elastiske fugemasser (klasse 25 og 20) underinndeles ved bruk av betegnelsene LM og HM, som viser om fugemassen har henholdsvis lav eller høy elastisitetsmodul.
 • LM, lav elastisitetsmodul, «lav strekkstyrke, elastisk fugemasse som lett lar seg strekke»
 • HM, høy elastisitetsmodul, «høy strekkstyrke, egner seg bedre som lim»

HAR DU ET PROSJEKT VI KAN HJELPE DEG MED?

REFERANSER

Vi utfører oppdrag over hele landet, og har i dag en stor andel av det profesjonelle fugemarkedet i området rundt Oslo og Viken Fylke.

LEVERANDØRER OG SAMARBEIDSPARTNERE

Vi benytter oss kun av de beste produktene til ett hvert formål, og er medlem av StartBank og ProductXchange.