Foto av Tiedemannsfabrikken

Tiedemannsfabrikken

I 380 leiligheter i Tiedemannsfabrikken har vi hatt oppdraget med fuging av alle områder som er definert som mykfuging.

Dette innebærer alt innen fuger av våtrom og og kjøkkenløsninger i leilighetskomplekset, fuger som innebærer silikon o.l.

Fakta

FERD og Selvaag Bolig omskaper gamle, ærverdige J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik til et nytt bomiljø, med 380 nye boliger i grønne og rolige omgivelser.

Boligene vil bli bygget på tomten som tidligere var en del av J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik, med røtter tilbake til 1730-årene. Fabrikken var i mange år en hjørnesteinsbedrift i området. Nærområdet gjennomgår nå en transformasjon hvor gammel industri flyttes eller avvikles til fordel for nye boliger, butikker og servering.

Det nye boligkvartalet vil ligge stille og rolig til, innerst i Sigurd Hoels vei. Boligene vil ved ferdigstillelse omkranses av eksisterende og nye parkdrag. Det er kort vei til barnehage og skole, med flere barnehager under planlegging i nærområdet.

Boligene i felt E vil ha tilgang på en felles takterrasse på toppen av Hus ABC.