Vann- og gasstetting

Innsig av vann og gass i rør- og kabelgjennomføringer mellom terreng og yttervegg er et økende problem.

Foto av vanntetting

Vår faglige erfaring med presisjon og god kunnskap om tettesystemene gjør oss i stand til å utføre vann- og gasstetting på en faglig forsvarlig måte. Vi løser problemene før de oppstår!

Krav

TEK17 setter krav om en vann- og gasstett konstruksjon mot grunnen. Setning i bakken, vibrasjoner, hulltaking som svekker vegg/gulv og utvidelse i rør/kabel fra drift kan gi lekkasjer.

Typiske utfordringer man kan møte på med kabel- og rørgjennomføringer via grunnen er:

  • setning i bakken
  • høyt grunnvann
  • overvann
  • store temperaturendringer som gir forandringer i rør/kabel
  • gasser som siger opp fra grunnen (radon, metan og hydrogensulfid)
  • trekkerør med tilknytning til kummer er «attraktive» for gnagere og vann

Byggteknisk forskrift §13-9 og §13-10 stiller krav til å beskytte innomhusdelen og installasjoner der mot fukt. §13-5 stiller krav til maksimal radonkonsentrasjon.

Rør og kabelgjennomføringer inn gjennom yttervegg fra terreng blir ikke alltid tettet godt nok mot vanninntrenging. Dette gjelder spesielt innsiden av trekkerør.

Vi gjør oppmerksom på at begrepet «tett» kan oppleves uklart og udefinert. Kravspesifikasjonene for slike gjennomføringer kan oppleves mangelfulle, blant annet på grunn av manglende standarder og regelverk.

Bedre løsninger

Vår samarbeidspartner CSD Sealing & Protecting Systems AS har derfor utarbeidet en veiledning til bedre løsninger for rådgivende ingeniører, og som kan være til nytte for entreprenør.

Klikk her for å laste ned denne veilederen.

Materialegenskaper

CSD Sealing leverer Nofirno Tettesystem. Dette et fleksibelt og dokumentert løsning som kan tette omtrent «alle» gjennomføringer du har i grunnmuren.

Norfino er gnagefri og hindrer gnagere i å komme inn.

Tettesystemet skal være vedlikeholdsfritt og ha en levetid på over 50 år. Det er vann- og gasstett med svært høy trykkmotstand, og sikrer både rør- og kabelgjennomføringer av alle typer (inkludert innside trekkerør), både i kjerneboringer og rektangulære utsparinger.

Produktet kan installeres i kjerneboring, på innsiden av trekkerør med kabler, og i rektangulære utsparinger eller innstøpningsgods. Det kan installeres både fra utsiden og innsiden av veggen eller til og med en miks.

Løsningen vil tilfredsstille krav i REN-blad for tetting inn mot stasjons- og kabelanlegg og generelle TEK17 krav om tett konstruksjon mot grunnen (både for vann og radon).

HAR DU ET PROSJEKT VI KAN HJELPE DEG MED?