Foto av Sørenga i Oslo

Sørenga i Oslo

I Sørenga har S&S Fuging AS hatt ansvaret for en stor del av av fugingen i en rekke leiligheter og næringsbygg.