Foto av Bjørvika

Bjørvika

I Bjørvika har S&S Fuging AS hatt ansvaret for fugingen i en rekke leiligheter og næringsbygg.

Vi har fuget hele 20.000 løpemeter med elastisk fuging på KLP byggets fasade. Vi har dessuten fuget både Visma, Deloitte og B13 Leilighetene. Vår kompetanse er spesifikk innen elastisk fuging og tetting av blant annet våtromselementer, såkalt etterfuging.

Fakta om Bjørvika

Utbyggingen av Bjørvikaområdet er et av de mest omfattende byutviklingsprosjektene i Oslo i nyere tid.

Vedtaket om byutvkling av Bjørvika-området ble fattet av bystyret i Oslo så tidlig som i 1988, lenge før det ble fattet vedtak om Fjordbyen i 2000 og Fjordbyplanen i 2008. Det ble bestemt at Bjørvika skulle utvikles til en ny bydel med ulike funksjoner. Det var først etter Stortingets vedtak om lokalisering av ny opera til Bjørvika i 1999 at planarbeidet i Bjørvika fikk en ny giv.

I august 2003 vedtok et enstemmig bystyre den overordnede reguleringsplanen for Bjørvika – Bispevika – Lohavn og utbyggingsavtalene.

Utviklingen av Bjørvika har vært planlagt under ett, for å sikre helhet, effektiv arealbruk, gode byrom og klare standarder for kvalitet i utforming av bebyggelsen. Dette har vært en enestående mulighet for Oslo, for det er svært sjeldent at et så stort, sammenhengende område kan planlegges på denne måten.

Det har vært bred politisk enighet i bystyret om de vedtak som er fattet. Utbyggingen som nå skjer er basert på disse vedtakene. Forslaget til den overordnede reguleringsplanen i 2003 førte til bred offentlig diskusjon og debatt. Det samme gjorde forslag til bebyggelsesplan for Barcode-rekken i 2006, en debatt som pågikk helt fram til mars 2008 da bystyret vedtok bebyggelsesplanen med mindre endringer.

Totalt utbyggingsareal er på snaut 700 dekar. Det tilsvarer nær 100 fotballbaner på størrelse med Ullevål stadion. Totalt skal det bygges noe under 1 million kvadratmeter gulvflate.