Bjørvika

HAR DU ET PROSJEKT VI KAN HJELPE DEG MED?

Ta kontakt

Bjørvika

I Bjørvika har S&S Fuging AS hatt ansvaret for fugingen i en rekke leiligheter og næringsbygg. Bare på KLP byggets fasade har vi fuget hele 20.000 løpemeter med elastisk fuging.

Visma, Deloitte, B13 Leilighetene for å nevne noe. Vår kompetanse er spesifikk innen elastisk fuging og tetting av våtromselementer og lignende. Det som ofte går under navnet etterfuging.

Foto av Bjørvika

Fakta om Bjørvika:

Utbyggingen av Bjørvikaområdet er et av de mest omfattende byutviklingsprosjektene i Oslo i nyere tid.

Vedtaket om byutvkling av Bjørvika-området ble fattet av bystyret i Oslo så tidlig som i 1988, lenge før det ble fattet vedtak om Fjordbyen i 2000 og Fjordbyplanen i 2008. Det ble bestemt at Bjørvika skulle utvikles til en ny bydel med ulike funksjoner. Det var først etter Stortingets vedtak om lokalisering av ny opera til Bjørvika i 1999 at planarbeidet i Bjørvika fikk en ny giv.

I august 2003 vedtok et enstemmig bystyre den overordnede reguleringsplanen for Bjørvika – Bispevika – Lohavn og utbyggingsavtalene.

Utviklingen av Bjørvika har vært planlagt under ett, for å sikre helhet, effektiv arealbruk, gode byrom og klare standarder for kvalitet i utforming av bebyggelsen. Dette har vært en enestående mulighet for Oslo, for det er svært sjeldent at et så stort, sammenhengende område kan planlegges på denne måten.

Det har vært bred politisk enighet i bystyret om de vedtak som er fattet. Utbyggingen som nå skjer er basert på disse vedtakene. Forslaget til den overordnede reguleringsplanen i 2003 førte til bred offentlig diskusjon og debatt. Det samme gjorde forslag til bebyggelsesplan for Barcode-rekken i 2006, en debatt som pågikk helt fram til mars 2008 da bystyret vedtok bebyggelsesplanen med mindre endringer.

Totalt utbyggingsareal er på snaut 700 dekar. Det tilsvarer nær 100 fotballbaner på størrelse med Ullevål stadion. Totalt skal det bygges noe under 1 million kvadratmeter gulvflate.