Foto av Moholt 50 / 50 Trondheim

Moholt 50/50

S&S Fuging AS har bidratt med mykfuging på Moholt 50/50 i Trondheim. Der har Veidekke bygget studentboliger og barnehage i massivtre og med passivhus-standard.

Prosjektet er et pilotprosjekt i Fremtidens bygg og både studentboliger og barnehage skal bygges som passivhus med geovarme som energikilde.

Bygget skal bygges i massivtre for å redusere CO2-fotavtrykket og vil bli det største prosjektet som er bygget i Norge. Med 9 etasjer vil studentboligene også bli de høyeste byggene bygget i massivtre i Norge.

Hybler i kollektiv

Studentboligene er organisert som hybler i kollektiv fordelt på fem ni etasjers tårn. Tårnene har identiske planer med unntak av førsteetasjene som har noe ulik planløsning.

Beskrivelse av bygget

Alle første etasjene inneholder utadrettede funksjoner. Program for førsteetasjene er: Næring, fellesvaskeri, treningssenter, felles aktivitetsrom og hybelleiligheter. Alle tårn har kjelleretasje med tekniske rom. Tårn A, B, C og D har boder i kjelleren, mens tårn E har boder i forbindelse med parkeringskjelleren.

Prosjektet har bærekonstruksjon i massivtre, denne eksponeres i interiøret der ikke annet er angitt, grunnet tiltak for brann eller akustikk. Fasadene er også kledd i tre. Det er gjort «banebrytende» arbeid for å redegjøre og dokumentere brann- og lydmessige forutsetninger for prosjektering av bygninger i massivtre.

 • Tidsrom: Mars 2015–november 2016
 • Omfang: Studentboliger, 632 hybelenheter
 • Prosjektkostnad: Ca. 450 MNOK ekskl. mva
 • Areal: Ca. 20.000 m2
 • Adresse: Moholt Studentby, Trondheim
 • Byggherre: Studentsamskipnaden i Trondheim
 • Arkitekt/rådgiver: MDH Arkitekter AS, RiBrann; Rambøll, RiAkkustikk; Brekke & Strand
 • Kontraktstype: Samspillskontrakt + Totalentreprise

Nøkkelinformasjon:

 • 5 tårnhus i 9 etasjer med plass til 632 hybelenheter samt noe næringslokaler i 1. etg på alle tårn, 17.500 m2 BRA.
 • Barnehage med plass for 171 barn, 2.350 m2 BRA
 • Ett «bydelshus» med plass til bydelsbibliotek for Trondheim kommune i sambruk med Velferdsavdelingen hos Studentsamskipnaden, er under planlegging i prosjektet.
 • Alle byggene bygges i massivtre, totalt ca. 5 600 m3 med massivtre.
 • P-kjeller med 30 p-plasser, sykkelparkering og tekniske rom, 1.040 m2 BRA
 • Alle bygg har passivhusstandard, nærvarmeanlegg basert på geovarme. Prosjektet er med i Fremtidens bygg avhengig av funksjon.