Brannsikring

Vi har opprettet en egen avdeling, S&S Fuging AS avd Brannsikring, som tilbyr sertifisert branntetting, brannisolering av stål, og brannmaling.

Foto av branntetting rundt rør

Sertifiserte.

Våre brannsikringsmontører er sertifisert gjennom Protecta og dere leverandør Polyseam. Deres opplæringstilbud innen branntetting går i dybden og produktopplæring og deres tekniske ekspertråd gir oss nødvendig støtte. 

Foto av branntetting

Sertifiserte

Våre brannsikringsmontører er sertifisert gjennom Protecta og dere leverandør Polyseam. Deres opplæringstilbud innen branntetting går i dybden og produktopplæring og deres tekniske ekspertråd gir oss nødvendig støtte.

Foto av branntetting

Vi er sertifisert for branntetting

  • Mellom brannceller i bygningen vil det alltid være åpninger og gjennomføringer.
  • Hull etter trekking av kabler, rørgjennomføringer og ventilasjon skal tettes på en forskriftsmessig måte, med godkjente branntetteprodukter.

Vi er sertifisert for brannisolering av stål

  • Stål har svake branntekniske egenskaper når det utsettes for høye temperaturer.
  • For å unngå ukontrollert temperaturstigning i selve stålet isolerer vi med egnet isolasjonsmateriale.

Vi er sertifisert for å utføre brannmaling

  • Vi påfører brannhemmende maling, som beskytter konstruksjoner av stål, betong, tre og andre materialer mot brann.

HAR DU ET PROSJEKT VI KAN HJELPE DEG MED?