Render av Tindlund Park

Tindlund Park

Tindlund Park ligger på et høydedrag plassert i aksen mellom Sarpsborg og Fredrikstad – der byene møtes. Med 180° panorama gir dette en fantastisk utsikt fra en rekke av leilighetene. Med flotte utearealer med park og eget vannspeil er dette et av Østfolds mest spennende boligprosjekt.

Første, andre og tredje byggetrinn med hhv. 65, 11 og 22 leiligheter er ferdigstillt og byggetrinn fire med 74 nye enheter fra 51,7 til 150,1 kvm er i gang. Her kan du lese mer om prosjektet.

Vi i S&S Fuging AS takker for oppdraget gitt av Ove Skår AS.

Vi har bidratt med alt av mykfuging på dette prosjektet; vinduer og dører, kjøkken, sanitærutstyr + diverse som har dukket opp underveis.

Render av Tindlund Park

Tindlund Park. Illustrasjon: tindlundpark.no

Fakta

  • Sted: Greåker
  • Byggherre: Tindlund Park AS
  • Prosjekttype: Bolig
  • Totalentreprise: Ove Skår AS
  • Arkitekt: Sweco Architects
  • Landskapsarkitekt: InSitu
  • Fuging: S&S Fuging AS