Foto av kabler i trekkrør

S&S Fuging er spesialister på vann og gasstetting

Vi har et tett samarbeid med vår leverandør CSD Sealing Systems, og de tilkalte oss da en entreprenør på Østlandet nylig fikk vann fossende inn i et nybygg.

Vannet kom inn i et tavlerom via kabelgjennomføringene. Trekkerørene lå i kjerneborringer med kabler i trekkerørene. Vannlekkasjen var mellom trekkerøret og betongen.

Forberedelse og installasjon

Overvann ved mye nedbør forårsaket lekkasjen, og det var svært aktivt med rennende vann gjennom kabelgjennomføringene. Heldigvis ble det en periode med opphold slik at vi hadde mulighet til å starte jobben.

Installasjonen i dette prosjektet var relativt enkel, det var god arbeidshøyde og enkel tilgang. Det var heller ikke mye gammelt byggskum som måtte fjernes først, og betongen var jevn og fin å jobbe med.

Det gjør at vi kan bruke en standard prosedyre: rengjøre flater, gå over med litt sandpapir på trekkerøret (bedrer heften), installer hylsene og skyve dem 20 mm inn i åpningen, påføre tettemasse over hylsene i 20 mm dybde og klappe den på plass med en fuktig klut. Dette gir binding til flater og hylser. Til slutt glattet vi ut rundt kantene.

Foto av tavlerom med kabler

Tavlerom med kabler. Foto: Per Roger Svendsen

Spesielle hensyn

Det er normalt anbefalt med minimum 20 mm avstand mellom rør/kabel og vegg for enklest mulig installasjon. Av bildene kan man se at rør og kabler ikke er sentrert eller vinkelrett på, så man fikk stor kompresjon og mindre plass på enkelte steder.

Her ble det viktig å inspisere nøye at vi fikk rengjort og sikret at tettemassen fikk heft mot alle flater i rett dydbde. Hvis rør eller kabel ligger helt klemt inntil en kant vil det ikke være mulig å vanntette dette uten å separere dem (gjelder alltid!). Man har da noen alternativer:

  • Forsøke å bøye rør/kabel med kraft så man klarer å få inn en gummihylse mellom. Gummihylsen kan ikke komprimeres til mer enn 7 mm, som vil gi tilstrekkelig plass til å få inn tettemasse
  • Kutte trekkerøret lengre inn i åpningen, slik at trekkerøret vil ligge bak tettemassen, og man får en heldekkende tetting som skjuler trekkerøret
  • Utvide hullet som muliggjør de andre alternativene
Foto av kabelgjennomføringer i tavleromFoto av tettede kabelgjennomføringer i tavlerom

Før og etter vanntettingen. Foto: Per Roger Svendsen

Nofirno Tettesystem

Det har vært mangel på produkter som er godkjent for å tette gjennomføringer i grunnmuren. Gjennom CSD Sealing Systems har vi tilgang på Nofirno Tettesystem.

Dette er en fleksibel og dokumentert løsning som kan tette omtrent «alle» gjennomføringer du har i grunnmuren, og som er godkjent for formålet. Norfino er også gnagefri, og hindrer gnagere i å komme inn.

Spesielt kabelgjennomføringer er vanskelig å tette på grunn av variasjonen av kabler og antallet av dem, vinkling, overflatemateriale og form. I mange tilfeller, som her, kjerneborres det for å deretter føre trekkerørene inn. Å ha trekkerørene inn i grunnmur forenkler senere trekking uten behov for å grave. Det er også vanlig med kabelgjennomføringer uten trekkerør.

At en lekkasje som denne er uønsket er selvsagt, men det var positivt at man opplevde den før anlegget var satt i drift slik at lekkasjen kunne forårsaket enda større skade. Det mangler krav i NEK og andre standarder, men entreprenøren hadde selv forstått at blant annet byggskum var fullstendig uegnet til tettingen.

Vanntett gjennomføring i kablenes levetid

Denne tettingen er vedlikeholdsfri, og det er enkelt å bytte ut kabler for senere behov siden man også har tilgang til trekkerørene. Tettingen har levetid på over 60 år, og vil også fungere som en gass- og gnagertetting (det er ofte mye gnagere i trekkerør med tilknytning til kum).

Tettingen vil tilfredsstille TEK, miljøkrav i BREEAM bygg, og funksjonskrav i eksempelvis REN-blader (som REN-blad 6002 og 9010) hvis de refereres til.