Foto av fuging av structural glazing fasade

Fuging av glassfasader

Structural Glazing (SG) er et tak- og fasadesystem uten utvendig klemprofil og pakning. Profil og pakning erstattes med bunnfyllingslist og fugemasse. For å få en helt «glassert» overflate, stilles det krav til nøyaktighet og presisjon i fugearbeidet.

S&S Fuging har utført flere store Structural Glazing-oppdrag. Blant annet

  • Utvidelse av Oslo Lufthavn Gardermoen (for Profilteam)
  • Fasadene på den Norske Opera i Oslo (for Sagstuen AS)
  • Grev Wedels plass 9 i Oslo (for Sagstuen AS)
  • Hoffsveien 9 i Oslo (for Sagstuen AS)

Grev Wedels plass 9

Materialer og utførelse på Grev Wedels plass 9

For vær- og vindtetting av en SG-fasade eller -tak benyttes det ekstrudert silikon/EPDM pakninger, eller forseglet silikon. På glasstaket på Grev Wedels plass 9 brukte vi Sikasil® WS-605 S, som er spesielt egnet til værforsegling i strukturell glassliming i tak.

På forhånd må vi være sikre på at silikonmassen vi bruker er kompatibel med kantforsegling i glass og andre lim- eller festemidler. For å sikre langvarig vedheft var det før påføring viktig at alle overflater ble skikkelig rengjort.

Som bunnfylling i fugene brukte vi polyetylenskumlister med høy spenst og fugemassen ble påført med en batteridrevet fugepistol med stempel. Temperatur for underlag og fugemasse bør være mellom 15 °C og 25 °C.

Vi fuger både sommer og vinter og utetemperaturen påvirker arbeidet vårt. Varme temperaturer om sommeren gir også varmgang i glassene, som også påvirker herdeprosessen.

Herder fugemassen raskt og er det større risiko for skinndannelse på fugen. Vinterstid må tak og fasader pakkes inn for at vi skal kunne påføre og glatte fugene.

I Grev Wedels plass 9 var det montert et overtak av presenning og «arbeidsrommet» ble varmet opp. Dermed fikk vi perfekte arbeidsforhold. Komprimering og glatting ble utført i god tid før herdingen startet.  Vi bruker ikke glattemiddel eller såpeløsninger i en SG-fasade eller tak, men en ren gummipad.

Vi var veldig opptatt av å utføre oppdraget til avtalt tid og holde gitte tidsfrister, slik at dette ikke skal gå utover våre kunder som selv stort sett er under tidspress.

Vi takker for oppdraget gitt av fasadeentreprenør Sagstuen AS. Totalentreprenør for rehabiliteringen av Grev Wedels plass 9, var Håndverkkompaniet AS.