Foto av Tjuvholmen i Oslo

TJUVHOLMEN

På Tjuvholmen i Oslo har S&S Fuging AS hatt ansvaret for fuging av hele ni bygg. Dette er leiligheter, næringsbygg og ikke minst The Tief Hotel.

Området er Oslos nye luksusbydel med 900 leiligheter, hotell og næringsbygg.

Vår kompetanse er spesifikk innen elastisk fuging og tetting av våtromselementer o.l.

Fakta

Tjuvholmen er et nytt strøk i Oslo, som omfatter et landfast område og to øyer, til sammen 51 dekar, i indre havnebasseng, mellom Pipervika og Filipstad og rett syd for Aker Brygge.

Det gamle havnearealet Tjuvholmen ble mellom 2005 og 2014 bygget ut som del av Fjordbyen med 1 450 arbeidsplasser, rundt 950 boliger, Astrup Fearnley Museet og andre kunstvirksomheter, parker, strand, badebrygge, restauranter, butikker og kulturtilbud. Arkitekturen er variert og mange arkitekter har vært engasjert.

Den nye Tjuvholmen er delt i tre av kanaler: Odden er landfast og nærmest Aker Brygge, Holmen ligger mot syd og Skjæret mot øst.

Tjuvholmen, opprinnelig cirka 5 dekar stor og kupert, har en historie tilbake til 1600-tallet som rettersted, senere landsted, havnehage for kyr, pottemakeri og offentlige bad for damer og herrer henholdsvis på øst- og vestsiden.

Byens første sosialistmøter ble holdt utendørs på Tjuvholmen i 1874. Navnet har i dannet tale historisk vært Tyveholmen.

Oslo Havnevesen anla kaier fra 1919 og det var siden havnevirksomhet på holmen, som med havneutbyggingen øket i areal til 33 dekar.

Fra 1982 frem til begynnelsen av 2000-tallet ble bygningene på Tjuvholmen brukt som lager, godsterminal, kontorer og lokaler blant annet for Statens balletthøgskole og Operahøgskolen.