Foto av fuging

HVA ER MYKFUGING?

Fakta om fuging

En fuge er et mellomrom eller en forbindelse mellom deler, elementer eller komponenter i en konstruksjon, men brukes også som betegnelse på selve fugetetningen. Fugetetting er altså det samme som mykfuge.

En mykfuge opptar dimensjons- og sammenføyningsvariasjoner samt oppståtte bevegelser som følge av temperatursvingninger, fuktvariasjoner, deformasjoner også videre.

Aktuelle formål er å tette mot luft, støv og eller vann. Lyd eller branntetninger, bevegelsesfuger eller liming. Formålet med fugingen avgjør riktig valg av fugemasse med riktige egenskaper.

Fakta om fugemasser

Fugemassens viktigste egenskap er evnen til å tette, selv om den er utsatt for betydelig bevegelser. Fugemasser brukes også å tette mot regn, luft, vanndamp, for å nevne det viktigste.

Det skilles mellom to hovedtyper fugemasser: Type G, som brukes til innsetting av glass og type F, som brukes til generelle konstruksjonsfuger. Oversikt over typer og klasser av fugemasser:

Klasser Fugemasser til glassinnsetting (G) Konstruksjonsfugemasser (F) Type
Klasse 25LM X X Høyelastiske, lav elastisitetsmodul
Klasse 25HM X X Høyelastiske, høy elastisitetsmodul
Klasse 20LM X X Elastiske, lav elastisitetsmodul
Klasse 20HM X X Elastiske, høy elastisitetsmodul
Klasse 12,5E X Elastoplastiske
Klasse 12,5P X Plastoelastiske
Klasse 7,5P X Plastiske
  • Høyelastiske og elastiske fugemasser er materialer som etter deformasjon søker tilbake til sin opprinnelige form, mens plastiske fugemasser vil forsøke å beholde formen til fugen.
  • Høyelastiske og elastiske fugemasser (klasse 25 og 20) underinndeles ved bruk av betegnelsene LM og HM, som viser om fugemassen har henholdsvis lav eller høy elastisitetsmodul.
  • LM, lav elastisitetsmodul, «lav strekkstyrke, elastisk fugemasse som lett lar seg strekke»
  • HM, høy elastisitetsmodul, «høy strekkstyrke, egner seg bedre som lim»