Foto av Hamang Trafostasjon

Stort vann, brann og gass-oppdrag

Den nye transformatorstasjonen i Hamang vil være eid av både Statnett og Elvia Nett.

Statnett vil eie 420 kV delen av transformatorstasjonen, mens Elvia vil eie 132 og 47 kV delen av transformatorstasjonen.

Statnett vil være ansvarlig for bygging av stasjonen for både Statnett og Elvia, mens selskapene hver for seg vil være ansvarlige for bygging av egne elektriske anlegg.

Tomten ligger delvis på fjell. Dette har blitt pigget ut på grunn av dårlig fjell. Det er pelet over 100 peler som bygget står på. Trafodelen står på eksisterende betongpeler som går på siden av underliggende Bjørnegårdstunnelen (E16).

Bygget for øvrig er bygget i betong og kledd delvis med Cemberit plater. Isolasjonen varierer ettersom det er forskjellige standarder for bygget. VVS og lavspent elektro samt SD anlegg er levert av Skanska.

S&S Fuging har levert brannsikring og tetting mot vann, gass og gnagere på prosjektet. Vi har brukt ca 12,5 tonn Protecta EX gipsmørtel, ca 5 paller med Protecta Brannplater, 50 meter rørstruper, ca 50 stk Trekker’n for fremtidig trekking av kabler og mange kasser med FR Akryl.

Vi takker Skanska for oppdraget.