SØRENGA I OSLO

Sørenga er et historisk område i Gamlebyen i Oslo. Det ligger innafor Oslos arkeologiske grense der Riksantikvaren har førstelinjeansvar.

S&S Fuging AS har hatt ansvaret for og utført fuging i 10 bygg med leiligheter og næringsarealer i dette området. Vår kompetanse er spesifikk innen elastisk fuging og tetting av våtromselementer og lignende.

Fakta om Sørenga:

Sørenga er særlig kjent for Middelalderparken som blant annet inneholder ruiner av Oslos eldste kongsgård, Mariakirka, Klemmetskirka (i følge professor i historie, Knut Helle, nevnes Klemmetskirka som Clemenskirken, men på folkemunne foretrekker man å kalle kirken Klemmetskirka). De gamle veiløpene Klemmetsallmenninga, Vestre strete og Østre strete – delvis synlig også i dag – løp/løper over Sørenga.

På Sørenga, nærmere bestemt i tilknytning til Klemmetskirka, ble det etablerte bystruktur allerede rundt år 1000. Den gangen var «Oslo» navnet på området, dvs. «sletta under åsen» (Ekebergåsen), ev. «gudesletta». Forøvrig blir «Øra» brukt i middelalderkildene vedr. den sørligste delen av Sørenga. Det tilføyes at Vestre strete også kalles «Eyrastrete» i middelalderkilder, dvs. «veien ut til / over øra».

De siste årene er det gjort mange vedtak om å endre dette. Middelalderparken ble anlagt i år 2000 på de gamle områdene til jernbanen, Oslo Middelalderfestival og Øyafestivalen er av de årlige begivenhetene som finner sted her. Siden har også planene om Fjordbyen inkludert Sørenga som en del av planområdet for Bjørvika. 

E18 og havnevirksomheten på Sørengkaia og utstikkeren blir flyttet, og i stedet skal det bygges boliger her. Denne utbyggingen medfører at bebyggelsen til det nye Bjørvika-strøket "sluker" denne delen av Sørenga (omtrent halve området), samtidig som mange har begynt å regne den andre halvparten (med middelalderparken og andre historiske bygninger) som en del av Gamlebyen. Dette gjør at den fremtidige Kong Håkon 5.s gate blir betraktet som grensen mellom fremtidens Bjørvika og Gamlebyen, og at Sørenga blir mest kjent som navnet på utbyggingen på Sørengautstikkeren, som før boligutbyggingen ble brukt til,lagring av containere.

I november 2007 solgte HAV Eiendom AS – som ligger under Oslo Havn – utstikkeren for 940 millioner kroner til Sørenga Utvikling KS. Totalt utbyggingsvolum er vedtatt til rundt 80 000 m² (T-BRA), hvorav 90% er avsatt til boliger. Byggingen av første trinn startet høsten 2009, og de første beboerne flyttet inn i 2011. Utbyggingen er planlagt ferdig i 2019. Sørenga inngår i planene for Havnepromenaden fra Frognerkilen til Alnas utløp, som ble vedtatt i 2008. Promenaden vil gå langs sjøkanten rundt utstikkeren.